kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

2014 Numer Pierwszy (str. 1)


Opiekun Numeru 1/2014


Pracownie Inżynierskie SOCHANasi Reklamodawcy

Aarsleff | BBR Polska | BBV Systems | FIRESTA-FIŠER
| Firma Gotowski | Kormost | Promost Consulting
| STO | Stalprodukt | Transprojekt Gdański | YLE Inżynierowie


Bieżący numer oraz przenumeratę można zamówić u nas lub w Empiku


W numerze: 10 artykułów na 104 stronach


Tuzin | Dozen
Rozmowa z panem Michałem Delmaczyńskim,
prezesem firmy Pracownie Inżynierskie Socha
Inżynierskie Socha Interview with Michał Delmaczyński, manager
of Socha Engineering Workshop

Katarzyna Janikowska


© Katarzyna Janikowska


KJ: Przechodząc koło Waszych biur często słyszę dźwięki, które na mnie działają destrukcyjnie i natychmiast potrzebuję antidotum, żeby nie stracić resztek rozumu. Zatem — przy jakiej muzyce najlepiej się projektuje?
MD: Takiej, której się nie lubi lub której się nie zna.

KJ: ???

MD: Żeby się nie dekoncentrować, bo jak się włączy ulubioną muzykę, człowiek zaczyna myśleć…


KJ: Walking past your offices I often hear the sounds I can't bear, so having entered my room I immediately turn on an antidote in order not to go mad. So — which music is the best to accompany making a new design?

MD: Music that you do not know or do not like.

KJ: ???

MD: Not to get distracted. When you turn on your favourite music you start dreaming...


Transprojekt 60+
[…] kilka tysięcy kilometrów nowych i zmodernizowanych dróg różnych klas oraz przeszło 2000 obiektów mostowych.
[…] a few thousands kilometres of new and modernised roads of various categories and over 200 civil engineering structures.

Stefan Filipiuk

© Katarzyna Janikowska


Krótki rys historyczny

W 1952 roku powołano w Gdańsku Oddział Nr 4 Centralnego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego (skrót teleg. Transprojekt), którego właścicielem był Dyrektor Centralnego Zarządu Dróg Publicznych. W czasie długoletniej działalności firma przeszła 5 istotnych zmian organizacyjno-prawnych, które nie wpłynęły na podstawowy zakres działalności, jaką jest wykonywanie kompleksowej dokumentacji dla drogownictwa.
Od 1991 roku Transprojekt jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Podobnie siedziba firmy była kilkakrotnie zmieniana do czasu uzyskania obecnej stałej posiadłości w 1986 roku.


Short history

In 1952 Branch No 4 of Central Office of Land and Air Transport Studies and Designs (Transprojekt was a short name used in press) was opened in Gdańsk. The owner of the Office was the Director of the Public Roads Central Council. For many years the company has undergone 5 crucial organisational and legal changes, which, however, did not affect the profile of its activity, which is preparing the complex documentation for road industry.
Since 1991 Transprojekt is a limited liability company. The company's seat has changed a few times as well until the present location was reached in 1986.

© Katarzyna Janikowska1 2 3 4 » »»

polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska