kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Pieróg w śmietanie (str. 1)

Pieróg w śmietanie

tekst | Michał Delmaczyński >> Pracownie Inżynierskie Socha


Mijają dopiero dwa lata od oddania do użytku nowej kładki na Pomorzanach, spinającej ulice Ruską i 9 Maja oraz ulicę Na Skarpie, przerzuconej przez wąwóz z torami kolejowymi i łączącej dwie części osiedla—sypialni, a już trwają prace nad kolejną inwestycją. Razem z kładkami nad ulicą Gdańską i kładką-mostem przez Kanał Odyńca na Dziewokliczu będzie to piąta realizacja tego typu w ciągu ostatnich pięciu lat. Inne miasta mogą chyba tylko pozazdrościć Szczecinowi owego trendu, który daje tyle komfortu pieszym, rowerzystom, o osobach starszych i matkach z dziećmi nie wspominając — czyli wszystkim mieszkańcom standardowego osiedla.Materiał o budowie na Pomorzanach — "Barwy miasta" znajdą Państwo w numerze 1/2013 MP.Pl


Wracamy na Pomorzany, w pobliże pierwszego opisanego wyżej przejścia. Dziś jest tu całkiem prosta kładka, z przęsłami o stalowej konstrukcji skrzynkowej, prowadząca przez dwutorową linię kolejową, ale… jakby nie dokończona. Urywa się, kierując pieszych na boczne schody, prowadzące przed następne torowisko, które, by dojść do skarpy, trzeba pokonywać w wyjątkowo niebezpieczny sposób. Wrażenie jest takie, jakby w tym miejscu przerwano budowę kładki. Nie mija się to z prawdą. Niestety, efektem pokonywania tej części międzyosiedlowej trasy są wypadki. Sytuacja ta zelektryzowała władze miasta do działania: postanowiono kładkę przedłużyć.
Wydawać by się mogło — nic prostszego — dobudować i gotowe. Jak to jednak bywa, życie zmodyfikowało zakładany scenariusz. I dobrze, nie tylko moim zdaniem, bo z korzyścią dla mieszkańców.

Stara kładka jest "oszczędnościowa", wąska, a osiedle dynamicznie się rozrasta. Przez lata zmieniły się również normy i standardy projektowania, a także oczekiwania użytkowników. Wstępne analizy wykazały, że rozbudowa starego obiektu i budowa jego nowego odcinka nie będą wiele tańsze od postawienia nowej kładki, a parametry rozbudowanego obiektu nie byłyby optymalne. I dlatego firma PI Socha, opracowująca dokumentację projektu, przygotowała kilka koncepcji zmian, a także — ekstra — właśnie wariant wymiany konstrukcji na całkowicie nową.
Po prezentacji materiałów w Ratuszu rozgorzała dyskusja, zaskakująco twórcza i konstruktywna. Jej uczestnikami było szerokie grono: od urzędników z różnych wydziałów urzędu miasta po radnych. Z reguły oznacza to spory, a tu: koncentracja na celu, sensowne uwagi. Można sobie tylko życzyć takiej kultury dyskusji wokół projektów, a szczególnie dotyczących inwestycji publicznych.

Powstanie nowa kładka nad wszystkimi sześcioma torami oraz — uwaga!— druga kładka. Stara konstrukcja, de facto, jeszcze się bowiem do czegoś nadaje. Wyremontowane przęsła zostaną przerzucone przez biegnący kawałek dalej następny wąwóz, prowadzący ulice Ustowską i Wysoką. I tak kładkę faktycznie rozbudowano, choć w zupełnie innej wersji.

Jak te kładki będą wyglądały? Ta pierwsza, najważniejsza i najdłuższa, będzie miała ponad 100 metrów długości i obejmie cały wąwóz kolejowy — od skarpy przy ulicy Budziszyńskiej do skarpy przy ulicach Ustowskiej i Krzewinkowej. Początkowo zakładano klasyczną konstrukcję belkową lub płytowo-belkową o wielu przęsłach. Wstępne przymiarki projektowe wykazały, że budowa podpór pośrednich nie będzie tania.
Koszty wzrosną między innymi z powodu konieczności rozwiązywania kolizji z sieciami podziemnymi PKP, których tu mnóstwo, oraz z powodu wyłączenia z ruchu pociągów na czas prowadzenia wielu prac budowlanych i montażowych. Stwierdziliśmy w firmie, że — biorąc pod uwagę powyższe argumenty — przedstawimy Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dość odważny budżetowo pomysł przejścia nad torowiskiem jednym przęsłem.


1 2 3 » »»

polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska