kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
tel. (058) 347 22 05
www.wilis.pg.gda.pl
wilis@pg.gda.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska składa się z 11 katedr:

 • Zakład Geodezji
 • Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
 • Katedra Hydrotechniki
 • Katedra Inżynierii Drogowej
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej
 • Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
 • Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie
 • Katedra Mechaniki Budowli i Mostów
 • Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej
 • Katedra Technologii Wody i Ścieków
 • Katedra Transportu Szynowego

Katedra Mechaniki Budowli i Mostów powstała w 2006 r. z połączenia dwóch zespołów badawczych: Katedry Mostów i Katedry Mechaniki Budowli. Badania naukowe pracowników Katedry obejmują między innymi zagadnienia związane z inżynierią mostową:
— modelowanie obiektów mostowych i ich interakcji z obciążeniami zewnętrznymi
— teoretyczne podstawy projektowania mostów
— badania eksperymentalne konstrukcji mostowych, weryfikacja i walidacja modeli numerycznych.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska