kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji



***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Lądowej
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. (12) 628 20 28
www.pk.edu.pl
WIL@pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej. Zarówno pod względem jakości i ilości kadry naukowo-dydaktycznej, jak i ilości kształconych studentów, odbywających studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia (inżynierskich), magisterskich jednolitych i II stopnia (uzupełniających magisterskich).
Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje dwa kierunki prowadzone samodzielnie (Budownictwo i Transport), a w ich ramach czternaście specjalności, oraz międzywydziałowy kierunek Informatyka z dwiema specjalnościami wydziałowymi. Zarówno kierunek Budownictwo jak i Transport posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Praca dydaktyczna, naukowo-badawcza i usługowa realizowana jest na Wydziale Inżynierii Lądowej w jednostkach organizacyjnych wydziału — instytutach, katedrach, zakładach. Struktura organizacyjna wydziału obejmuje cztery instytuty i trzy samodzielne zakłady. Wewnątrz każdego instytutu funkcjonują instytutowe katedry, zakłady, laboratoria.

Jednym z nich jest Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, w skład którego wchodzi Katedra Budowy Mostów i Tuneli, prowadzona przez profesora Kazimierza Furtaka. Działalność naukowo-badawcza Katedry obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z szeroko rozumianymi obiektami mostowymi, a także z konstrukcjami betonowymi, metalowymi i drewnianymi.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska