kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź
tel. (42) 631 35 00
www.p.lodz.pl/bais
markamin@p.lodz.pl

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska prowadzi kształcenie na trzech kierunkach: budownictwo, architektura i urbanistyka oraz inżynieria środowiska.

Wybrane obszary badawcze realizowane na Wydziale to:

  • planowanie urbanistyczne, problematyka transportu miejskiego, zastosowania technologii informatycznej w planowaniu urbanistycznym
  • problematyka ekologii miast, modelowania i optymalizacji warunków wietrzności struktur urbanistycznych
  • metody numeryczne w mechanice deterministycznej i stochastycznej, metoda elementów skończonych, metoda punktów materialnych, przepływ materiału sypkiego, dynamika wbijania pali, modelowanie numeryczne płyt i powłok, stochastyczna metoda elementów skończonych
  • mechanika ośrodków niejednorodnych, zagadnienie oszacowania własności efektywnych, zagadnienia równowagi, quasi-statycznej ewolucji, stateczności, dynamiki i propagacji fal, zagadnienie cewki nadprzewodzącej toroidalnego cyklotronu, pękania i kontaktu, modelowanie oddziaływania konstrukcji z podłożem, powierzchniowe wzmacnianie gruntu
  • fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych: modelowanie i symulacja komputerowa sprzężonych zagadnień wymiany masy i energii oraz przejść fazowych, absorpcja promieniowania nisko- i wysokotemperaturowego, akumulatory energii cieplnej, energooszczędne przegrody warstwowe, przegrody inteligentne
  • modyfikacja materiałów budowlanych i kompozytów materiałowych: gipsowych, cementowych i ceramicznych, oraz badania nad wykorzystaniem odpadów przemysłowych do celów budowlanych, technologia betonów nowej generacji
  • badania elementów i konstrukcji żelbetowych z betonu zwykłego, wysokiej wytrzymałości i samozagęszczającego się: wpływ zbrojenia z włókien węglowych, aramidowych i szklanych, wpływ zbrojenia rozproszonego z włókien polipropylenowych i stalowych, wzmacnianie konstrukcji, masywne konstrukcje betonowe
  • badania elementów i konstrukcji stalowych i drewnianych: nośność i odkształcalność łączników mechanicznych, zespolone elementy drewniano-betonowe
  • kartografia środowiska nawigacyjna i tematyczna oraz geometryczne kształtowanie budowli.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska