kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665 24 10
www.fceaee.put.poznan.pl
office_dceeaf@put.poznan.pl

W skład Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wchodzą trzy Instytuty, tj. Instytut Konstrukcji Budowlanych, Instytut Inżynierii Lądowej i Instytut Inżynierii Środowiska.

Obszar działalności naukowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska obejmuje szerokie spektrum zagadnień badawczych począwszy od problemów materiałowych, poprzez zagadnienia z zakresu mechaniki stosowanej i komputerowego wspomagania projektowania, geodezję i geotechnikę, budowę obiektów przemysłowych, autostrad, dróg i mostów aż po problematykę ochrony środowiska, przesyłania i oczyszczania wód i ścieków, ogrzewnictwa, klimatyzacji i wentylacji.

Studentom proponuje się studia na dwóch kierunkach: budownictwo i inżynieria środowiska.
Na kierunku budownictwo do wyboru są następujące specjalności:

  • drogi i autostrady
  • inżynieria drogowo-kolejowa
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • mosty i budowle podziemne
  • technologia i organizacja budownictwa.

Natomiast na kierunku inżynieria środowiska do wyboru są dwie specjalności:

  • zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  • zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska