kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 865 17 52
www.prz.rzeszow.pl
rb@prz.rzeszow.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska kształci studentów na dwóch kierunkach: budownictwo i inżynieria środowiska. Absolwenci kierunku budownictwo otrzymują wykształcenie umożliwiające projektowanie i realizację obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowanie procesów budowlanych i zarządzanie nimi. Natomiast absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do projektowania obiektów wchodzących w skład sieci i instalacji sanitarnych, realizacji, nadzoru i zarządzania procesami związanymi z wykonawstwem i eksploatacją tych obiektów.

W ramach kierunku budownictwo prowadzone są cztery specjalności:

  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie, budowa i utrzymanie mostów
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo miejskie
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie, komputerowe projektowanie konstrukcji i teoria konstrukcji.

Na kierunku inżynieria środowiska prowadzona jest specjalność inżynieria komunalna z możliwością wyboru kierunku dyplomowania:

  • uzdatnianie wód i utylizacja ścieków i odpadów
  • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  • ogrzewanie, wentylacja i ochrona atmosfery.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska