kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
tel. (32) 237 14 10
www.rb.polsl.pl
rb@polsl.pl

Działalność naukowo-badawcza Wydziału obejmuje:

 • rozwój teorii konstrukcji (w szczególności budowli narażonych na działanie wpływów eksploatacji górniczej)
 • konstrukcje żelbetowe, sprężone, stalowe i drewniane budownictwo szkieletowe i wielkopłytowe, przestrzenne konstrukcje budowlane, badania gruntów, fundamentów i konstrukcji budowli
 • tworzenie naukowych podstaw eksploatacji, renowacji i remontów
 • nowe technologie w budownictwie mostowym
 • rozwój metod i oprogramowania do projektowania konstrukcji mostów z uwzględnieniem optymalnego i estetycznego ich kształtowania
 • eksploatacja obiektów mostowych na terenach objętych wpływami górniczymi
 • budownictwo komunikacyjne z uwzględnieniem rozwoju teorii konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego na terenach górniczych
 • projektowanie, budowa i eksploatacja infrastruktury komunalnej w warunkach górniczej deformacji terenu
 • reologia stosowana, badania trwałości materiałów i obiektów budowlanych
 • podstawy kształtowania budynków ekologicznych
 • systemy organizacyjne, informatyczno-decyzyjne i systemy zarządzania dla przedsiębiorstw budowlanych
 • technologie i badania materiałów i wyrobów budowlanych
 • mechanika ośrodków ciągłych i dynamika układów mechanicznych w ujęciu nieklasycznym.

Dostępne są specjalności:

 • budownictwo komunikacyjne i infrastruktura
 • inżynieria procesów budowlanych
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • geotechnika i miejskie budownictwo podziemne
 • makrospecjalność (studia w j. angielskim).


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska