kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
pl. Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław
tel. (71) 320 34 54
www.wbliw.pwr.wroc.pl
wydz.bud@pwr.wroc.pl

Struktura studiów dziennych jest jednostopniowa. Na kierunku budownictwo do wyboru są cztery specjalności dyplomowania:

 • teoria konstrukcji
 • inżynieria budowlana
 • geotechnika i hydrotechnika
 • inżynieria lądowa.

W ramach czterech specjalności kształcimy na dziewięciu specjalizacjach:
 • teoria konstrukcji
 • konstrukcje budowlane
 • budowlano-technologiczna
 • budowlano-menadżerska
 • budownictwo wodne i kształtowanie środowiska
 • budownictwo podziemne i inżynieria miejska
 • budowa dróg i lotnisk
 • infrastruktura transportu szynowego
 • inżynieria mostowa.

Absolwent specjalizacji inżynieria mostowa jest przygotowany do projektowania, budowy i utrzymania obiektów budownictwa mostowego oraz innych obiektów inżynierskich poddanych działaniu obciążeń ruchomych. Założeniem programu studiów magisterskich jest formowanie osobowości absolwenta jako inżyniera twórcy w szeroko rozumianej inżynierii lądowej, ze szczególnym ukierunkowaniem na budownictwo mostowe.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska