kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Wojciech Radomski
Wojciech Radomski
Wojciech Radomski

Wojciech Radomski

1941

Wojciech Radomski urodził się 21 sierpnia 1941 roku w Lublinie. Studia ukończył w 1965 roku na ówczesnym Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Na macierzystej uczelni uzyskał oba stopnie naukowe – doktora w 1972 roku (promotorem był prof. Zbigniew Wasiutyński), doktora habilitowanego w 1982 roku. Tytuł profesora otrzymał w 1995 roku, a od września 2000 roku jest profesorem zwyczajnym w Politechnice Warszawskiej. Od 1986 roku do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat prowadzi w tej uczelni wykłady i seminaria z różnych dziedzin mostownictwa.

Jednocześnie z pracą naukową i dydaktyczną w tej uczelni, pracował etatowo przez łącznie osiem lat w biurach projektów i na budowach. Ma uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie mostownictwa. Odbył kilka staży naukowych i technicznych zagranicą – między innymi w Norwegii, Włoszech i USA. Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych, w tym także jako członek komitetów naukowych. W latach 1991—1992 był etatowym profesorem na Uniwersytecie w Kanazawa w Japonii. Jest członkiem kilku naukowych i technicznych organizacji międzynarodowych, między innymi przewodniczy Polskiej Grupie International Association for Bridge and Structutal Engineering (IABSE) oraz jest członkiem trzech komitetów mostowych Transportation Research Board (TRB) w USA. Jest od wielu lat członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN), a od 1999 roku Sekretarzem Naukowym tego Komitetu. Od 1992 roku jest redaktorem naczelnym kwartalnika "Archives of Civil Engineering". W 2007 roku został wybrany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz ponownie do KILiW PAN. 14 maja 2007 r. został wybrany na przewodniczącego tego Komitetu na kadencję 2007—2010.

Od 2001 do 2007 roku, przez dwie kolejne kadencje, był przewodniczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Od roku 2003 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, a od 2000 roku – członkiem Sekcji Mostowej Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Od 2002 roku jest wiceprezesem Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Popularyzuje technikę wśród młodzieży – jest od wielu lat przewodniczącym Komitetu Głównego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej dla uczniów szkól średnich.

Specjalizacja naukowa i techniczna prof. Wojciecha Radomskiego dotyczy mostownictwa, głównie betonowego, oraz badań materiałów i konstrukcji. Z tego zakresu opublikował w kraju i zagranicą 222 prace, w tym jako autor lub współautor 15 pozycji książkowych, z których 2, napisane indywidualnie, zostały wydane w języku angielskim zagranicą – w Japonii ("Fibre Reinforced Concrete") i w Wielkiej Brytanii ("Bridge Rehabilitation", Wydawnictwo Imperial College Press). Brał udział w projektowaniu wielu obiektów mostowych (m. in. konkursowych projektów mostów przez Wisłę w Warszawie – wyróżnienie, Zakroczymiu – III nagroda i w Toruniu – I nagroda) i tunelowych (m. in. konkursowy projekt przeprawy przez Świnę w Świnoujściu – II nagroda, pierwszej nie przyznano) oraz nadzorze nad ich wykonywaniem (m. in. betonowego mostu przez Odrę w Opolu z przęsłem rozpiętości 100 m). Weryfikował też wiele projektów konstrukcji budowlanych (m. in. "Spodka" w Katowicach) i inżynierskich oraz opracował liczne ekspertyzy. Jest konsultantem biur projektów i firm mostowych, prekursorem wprowadzenia w Polsce (pierwsze zastosowania w praktyce) taśm kompozytowych do wzmacniania konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego betonu samozagęszczonego. Wypromował 92 dyplomantów – magistrów inżynierów, 5 doktorów (3 kolejnych przygotowuje swoje prace), był recenzentem 17 prac doktorskich, 8 prac habilitacyjnych oraz 7 wniosków o tytuł profesora.

Źródło: Biuletyn Informacyjny ZMRP nr 2/2007.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska