kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Ralph Modjeski
most przez zatokę łączący Oakland<br />z San Francisco
most przez zatokę łączący Oakland
z San Francisco

Ralph Modjeski

(1861—1940)

Wybitnym mostowcem tworzącym na obczyźnie był Ralph Modjeski. Urodził się w Krakowie skąd w 1876 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Pierwszymi obiektami, w których projektowaniu brał udział były mosty na kolei Union Pacific w Omaha (Nebrasca) oraz most wspornikowy o 5 przęsłach na rzece Missisipi pod miastem Memphis.

W 1883 r. przebudowywał most kolei Northern Pacific na rzece Missouri w Bismarck. W 1910 r. został oddany do użytku budowany przez Modjeskiego most McKinleya na Missisipi w St. Louis. Był to jednopoziomowy most z dwoma torami kolejowymi i pasmami drogowymi, o 8 przęsłach swobodnie podpartych, z których 3 miały po 125 mrozpiętości. Całkowita długość mostu wynosiła 766 m. Ralph Modjeski budował most stalowy, łukowy z jezdnią górną na rzece Crooked na linii kolejowej Oregon—Trunk. Projektował i budował mosty przez rzeki Columbia i Willamette w stanie Oregon. W 1920 r. został zaproszony do opracowani projektu mostu przez rzekę Delaware w Filadelfii, łączącego śródmieście z przedmieściem Camden. Środkowe przęsło miało mieć 533,4 m długości, a po moście miały biec dwa tory kolejowe, dwa tory tramwajowe, sześć pasm dla ruchu samochodowego oraz dwa chodniki dla pieszych. Modjeski opracował projekt mostu w dwóch wariantach – jako most wiszący i wspornikowy. Ostatecznie wybrano projekt mostu wiszącego. Jego budowę ukończono w 1926 r.

Przęsło środkowe miało 533,4 m, oba skrajne – 218 m, a przyczółki rozdzielcze były przekryte przęsłami o rozpiętości 59,8 m. dwa pylony mostu były oparte na filarach posadowionych do głębokości 19 m od strony Filadelfii i 26 m od strony przedmieścia Camden. Każdy pylon składał się z dwóch słupów stalowych powiązanych poprzecznicami i krzyżulcami. Całkowita wysokość pylonów wynosiła 110 m

Ostatnim jego dziełem był most przez zatokę łączącą Oakland z San Francisco. Modjeski opracował wstępny projekt tego mostu. Miał on 19 przęseł, a całkowita jego długość z dojazdami wynosiła około 13 km. Był to wówczas najdłuższy most na świecie. Dwa przęsła wiszące miały 704 m rozpiętości każde, a rozpiętość przęsła wspornikowego wynosiła 426,72 m. Most opierał się na 51 filarach. Jego otwarcie nastąpiło 1939 r.

most_przez_rzekę_Delaware

polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska