kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

słowniczek

most Baileya
Składany most drogowy z okresu II wojny Światowej, montowany z płaskich elementów ze specjalnej stali, łączonych sworzniami. Kratowe dźwigary mostowe można odpowiednio montować piętrowo i wielościennie. Most montuje się na brzegu, a następnie całą konstrukcję nasuwa się na podpory.

most belkowy
Most o dźwigarach w postaci belek, płyt lub Kratownic przekazujących obciążenia na podpory wyłącznie w postaci pionowych nacisków. Ze względu na pracę dźwigarów rozróżnia się mosty wielopodporowe, wspornikowe i ciągłe.

most koleinowy
Most zbudowany na podporach stałych lug pływających, którego przęsło stanowią dwie koleiny mostowe, pełniące rolę dźwigarów nośnych i pokładu.

most kombinowany
Rodzaj mostu wojennego, nie posiadający jednorodnej konstrukcji. Składa się z części pontonowej połączonej z częścią mostu niskowodnego.

most leżajowy
Typ mostu belkowego, którego dźwigary mają postać pojedynczych, wielokrotnych lub złożonych belek, wykonywanych z okrąglaków. Przęsło składa się z belek ułożonych w pewnych odstępach i swobodnie opartych na podporach.

most łukowy
Most o konstrukcji w kształcie łuku, należący do grupy mostów rozporowych. Stosowany przy znacznych rozpiętościach przęseł. Konstrukcje te dzielą się na sprężyste, gibkie i tarczowe.

most niskowodny
Most o prostej konstrukcji i niewielkiej rozpiętości przęseł, przeznaczony do krótkotrwałej eksploatacji.

most Kaszyca
Most oparty na podporach w postaci zrębu z okrąglaków, gdzie zrąb wypełniony jest kamieniami. Stosowany na rzekach o znaczniejszych głębokościach.

most podwodny
Typ mostu niskowodnego, którego nawierzchnia w celu zamaskowania znajduje się 30—50 cm poniżej poziomu wody.

most pontonowy
Most zbudowany na podporach pływających ze sprzętu etatowego, w który wyposażone są wojska inżynieryjne.

most przeładunkowy
Most składający się z suwnicy bramowej z urządzeniem przeładunkowym.

most ramowy
Most żelbetowy lub stalowy, którego przęsła i podpory w postaci smukłych słupów stanowią monolityczną konstrukcję.

most rozporowy
Most, krórego dźwigary wykonane są w postaci konstrukcji zastrzałowej, ramowej lub wiszącej.

most składany
Most, którego przęsła przystosowane są do wielokrotnego, szybkiego montażu. Elementy jego wykonane są ze stali lub lekkich stopów.

most towarzyszący
Most przeznaczony do pokonywania stosunkowo wąskich przeszkód wodnych.

most wieszarowy
Most drewniany należący do grupy mostów belkowych, którego dźwigarami są wieszary.

most wiszący
Rodzaj mostu rozporowego, którego głównym elementem podtrzymującym przęsła są tzw. pasma nośne.

most wysokowodny
Most przeznaczony do eksploatacji ciągłej, dostosowany do wymogów żeglugi, przepływu lodu i wód powodziowych.

most zastrzałowy
Most o konstrukcji drewnianej, należący do grupy mostów rozporowych. Dźwigary główne podparte są dodatkowo w punktach pośrednich zastrzałami opartymi o podpory.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska