kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
tel. (68) 328 26 39
www.wils.uz.zgora.pl
sekretariat@wils.uz.zgora.pl

W skład struktury organizacyjnej Wydziału wchodzą następujące Instytuty:

  • Instytut Budownictwa
  • Instytut Inżynierii Środowiska
  • Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska.

Na kierunku budownictwo studia odbywają się w ramach specjalności:

  • ogólnobudowlana (inż.)
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • drogi i mosty
  • renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  • technologia i organizacja budownictwa.

Magister inżynier, absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych oraz realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury. Absolwent posiada współczesną wiedzę oraz umiejętności do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonywania i sprawdzania projektów budowlanych, kierowania budową, wytwarzania wyrobów budowlanych, elementów konstrukcyjnych, oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Program dydaktyczny obejmuje przedmioty ogólne i teoretyczne oraz techniczne, w tym nadające profil każdej specjalności. Student odbywa praktykę dyplomową.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska