kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Wolff

Konkurs Mostowy im. Maksymiliana Wolffa
Celem konkursu — jak czytamy w regulaminie — jest rozpowszechnianie i promocja polskiej myśli mostowej, realizacji obiektów inżynierskich, wymiana doświadczeń oraz wyróżnienie najbardziej innowacyjnych projektantów i inżynierów.

Pierwsze statuetki wręczono w 2009 r. Tradycją stało się, że rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbywa się, w pełnej gali, podczas Wrocławskich Dni Mostowych. Laureatom poprzednich edycji konkursu poświęcamy oddzielne podstrony — patrz: menu w prawej kolumnie.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Zespół projektowy, inżynier mostowy (główny projektant), architekt oraz główny wykonawca.

Jakie materiały należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem?

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (można go pobrać u nas lub  na stronie organizatora konkursu redakcji czasopisma "Mosty"
  • przekrój poprzeczny obiektu — skan rysunku technicznego
  • przekrój podłużny obiektu — skan rysunku technicznego
  • opinia strony zamawiającej
  • 4 kolorowe zdjęcia o rozdzielczości 300 dpi.
Uwaga! uwaga! Materiały należy dostarczyć w formie elektronicznej i papierowej. Konieczne jest podanie nazwy obiektu, rok i miejsce zakończenia realizacji oraz informacji o członkach zespołu projektowego.
Termin nadsyłania materiałów: 1. października danego roku.

Kategorie konkursowe, w jakich można zgłaszać prace:

  • za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt dużego mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła > 50 m) — pobierz formularz zgłoszenia
  • za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła < 50 m) — pobierz formularz zgłoszenia
  • za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt kładki dla pieszych — pobierz formularz zgłoszenia
  • za zrealizowaną (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) rehabilitację obejmującą ustrój nośny już istniejącego obiektu inżynierskiego — pobierz formularz zgłoszenia.

Prace ocenia jury konkursu w składzie:
prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński
redaktor naczelny dwumiesięcznika "Mosty" Sabina Szczerbak.


Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora — redakcji czasopisma Mosty www.mosty.elamed.pl


Edycja 2011

Edycja 2010


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska