kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Zachodniopom. Uniwer. Technolog.

Zachodniopomoski Uniwesytet Technologiczny

Wydział Budownictwa i Architektury
al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
tel. (91) 449 42 21
www.wbia.ps.pl
wbia@ps.pl

Na Wydziale prowadzone są studia na kierunkach architektura i urbanistyka oraz budownictwo. Studia na kierunku architektura i urbanistyka przygotowują specjalistów do twórczej pracy projektowej, obejmującej pełen zakres kształtowania przestrzeni od małych form użytkowych, poprzez budynki o zróżnicowanej funkcji, do zespołów urbanistycznych po zagospodarowanie przestrzeni miejskich, jak również zagospodarowanie terenów wiejskich. Absolwenci kierunku budownictwo w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne uzyskują podstawę do realizacji procesów budowlanych w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych. Będą przygotowani do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, zarządzania procesami budowlanymi oraz wprowadzania nowoczesnych metod projektowania i organizacji w budownictwie.

Studia na kierunku budownictwo są prowadzone w następujących specjalnościach:

  • organizacja i zarządzanie w budownictwie – inżynier europejski
  • budownictwo lądowe
  • budownictwo wodne i sanitarne.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska